رشوه دادن یا پاداش و جایزه دادن به کودک چه فرقی با هم دارند؟

رشوه دادن یا پاداش و جایزه دادن به کودک چه فرقی با هم دارند؟

درک تفاوت بین پاداش و رشوه به کودکان خیلی مهم است.

تفاوت پاداش و جایزه و رشوه ممکن است کمی مبهم باشد، اما تفاوت اساسی این است که پاداش یا جایزه به دنبال رفتاری که می‌خواهید تقویت کنید داده می‌شود ولی رشوه قبل از آن رفتار داده می‌شود. رشوه گاهی جایگاه خود را دارد اما به‌طورکلی همۀ ما در مورد پاداش گرفتن احساس بهتری داریم تا در مورد رشوه گرفتن. همچنین بعد از انجام یک کار واقعاً تحسین‌برانگیز، پاداش باید در نزدیک‌ترین زمان ممکن داده شود تا بین آن رفتار و تقویت مثبت ارتباط محکمی برقرار شود.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید