تخمک چیست؟

تخمک چیست؟

تخمک‌های انسانی بزرگ‌ترین سلول‌های بدن هستند. تخمک به اندازهٔ یک کرک هلو است و حدود ۰/۱ میلی‌متر قطر دارد.

بدن زنان یک تخمک یا در موارد نادر، دو تخمک را در فاصلهٔ بین روزهای ۱۰ و ۱۹ در یک چرخهٔ قاعدگی یا حدود ۱۴ روز قبل از موعد شروع قاعدگی بعدی آزاد می‌کند و تخمک می‌تواند تا حدود ۱۲ تا ۲۴ ساعت پس از آن بارور شود. اگر قصد بارداری دارید، لازم است بدلنید که داشتن رابطهٔ جنسی قبل از این زمان نیز مفید است، زیرا اسپرم می‌تواند تا پنج یا شش روز در بدن یک خانم زنده بماند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید