چه مدت بعد از سزارین باید در بیمارستان بستری باشم؟

چه مدت بعد از سزارین باید در بیمارستان بستری باشم؟

معمولاً تا ۴۸ ساعت و حداکثر تا ۷۲ ساعت.
به این دلیل که سزارین یک عمل جراحی است، مراقبت‌های پس از آن اهمیت ویژه‌ای دارد. پس از انجام سزارین، پزشک دستگاه گوارش و رحم مادر را تحت نظر می‌گیرد. اگر مورد خطرناکی در بدن مادر، به خصوص در زخم سزارین مشاهده نشود، پزشک اجازۀ ترخیص مادر را صادر خواهد کرد. بسیاری از مادران تا ۴۸ ساعت بعد از سزارین از بیمارستان مرخص می‌شوند، اما اگر وضعیت مادر نیاز به مراقبت بیشتر داشته باشد، پزشک تا حداکثر ۷۲ ساعت مادر را در بیمارستان نگه ‌می‌دارد و سپس هنگام ترخیص او، پرستار یا ماما مراقبت از زخم سزارین و علائم خطرناک پس از جراحی را به او آموزش می‌دهند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید