چطور همسرم را قانع کنم که به پزشک باروری مراجعه کند؟

چطور همسرم را قانع کنم که به پزشک باروری مراجعه کند؟

بهتر است با این سؤال شروع کنید که چرا نمی‌خواهد آزمایش بدهد؟ شاید همسرتان ممکن است نگران باشد مشکلی در او تشخیص داده شود که او را «مقصر» باردار نشدن شما نشان دهد. همچنین ممکن است نگران باشد که نتواند نمونهٔ مایع منی لازم برای آزمایش را تولید کند یا نگران باشد که یک غریبه یا هر کسی از بستگانتان او را قضاوت کند.

به او یادآوری کنید که مشکلات باروری مردان را در بیشتر مواقع می‌توان با موفقیت درمان کرد اما برای این کار ابتدا باید آنها را تشخیص داد که معمولاً این کار تنها مستلزم جمع‌آوری یک نمونه از اسپرم او معمولاً با خودارضایی در یک ظرف و بررسی آن در آزمایشگاه است.

اما مسئلهٔ اصلی این است که برای حل مشکل لازم است که او هم آزمایش شود، زیرا حدود یک سوم از مشکلات باروری به مسائل مردان مربوطند و یک سوم دیگر هم ترکیبی از مشکلات مرد و زن هر دو هستند. بنابراین، این موضوع غیرمنطقی به نظر می‌رسد که یک خانم برای مشکلی که کشف و تأیید نشده است تحت درمان باشد، مگر اینکه ابتدا مشخص شده باشد که همسرش علت مشکل در بچه‌دار شدن آنها نیست.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید