چرا کودک من بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از حد معمول به نظر می رسد؟

چرا کودک من بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از حد معمول به نظر می رسد؟

اگر کودک شما از لحاظ رشد در میان نیمهٔ کوچک‌تر کودکان هم‌سن خود یعنی پایین‌تر از صدک ۵۰ یا در میان نیمهٔ بزرگ‌تر یعنی بالاتر از صدک ۵۰ است، نگران نشوید، چون کودک شما مثل تمام بچه‌ها سرعت رشدی منحصر به خود دارد.

همچنین ممکن است جهش رشد، او را یک ماه یا یک سال از سرعت نمودار جلو انداخته باشد و در ماه یا سال بعدی او به روال طبیعی بازگردد. برخی از کودکان به دلیل ژن‌های خود به طور طبیعی بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از حد نرمال هستند. دلیلِ دیگرِ اینکه نباید تنها روی یک عدد در نمودار رشد متمرکز شوید این است که، تندرستی کودک شامل فاکتورهای مختلفی از جمله تکامل، خلق‌وخو و سطح فعالیت اوست، و نه فقط رشد.

اما اگر همچنان نگرانی‌هایی دارید، بهتر است با پزشک کودکتان صحبت کنید؛ او می‌تواند مشخص کند که دلیلی برای نگرانی وجود دارد یا خیر و همه چیز طبیعی است.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید