چرا باید در رژیم غذایی بارداری کولین و بتائین وجود داشته باشد؟

چرا باید در رژیم غذایی بارداری کولین و بتائین وجود داشته باشد؟

همانند اسید فولیک،‌ کولین و بتائین اثری محافظتی دارند و پژوهشگران حدس می‌زنند که این سه ماده در کنار هم اثری هم‌افزا دارند.

در واقع گزارش شده است کودکان مادرانی که رژیم غذایی آنها حاوی کولین و بتائین بالایی بوده، نسبت به فرزندان زنانی که رژیم غذایی‌شان کمترین مقدار از این دو مادهٔ مغذی را داشت، ۷۵ درصد ریسک پایین‌تری برای نقایص لولهٔ عصبی داشتند. به علاوه، اخیراً کولین به عنوان مادهٔ ‌مغزی ضروری برای شکل‌گیری مرکز حافظهٔ در حال رشد مغز جنین شناخته شده است. بهترین منابع بتائین شامل سبوس گندم، سرلاک و سبزیحات تازه مثل چغندر و اسفناج است. بهترین منابع کولین شامل جوانهٔ گندم، تخم‌مرغ و سالمون وحشی است.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید