نوزادان باید چند ساعت بخوابند؟

نوزادان باید چند ساعت بخوابند؟

نوزادان تازه متولدشده به طور متوسط حدود ۱۶ ساعت در شبانه‌روز می‌خوابند، اما برخی از آنها به خواب خیلی کمتر و برخی به خواب خیلی بیشتری نیاز دارند.

همچنین، غیرمعمول نیست که الگوی خواب یک نوزاد به شکل روزانه تغییر کند؛ او ممکن است یک روز به مقدار قابل توجهی کمتر از معمول بخوابد و سپس با خواب بیشتر در روز بعد آن را جبران کند. تا وقتی نوزاد برای شیر خوردن بیدار می‌شود، خوب شیر می‌خورد و روزانه حداقل هشت پوشک را خیس می‌کند، اجازه دهید هر قدر که می‌خواهد بخوابد و تا زمانی که بیش از حد خسته نمی‌شود نیز اجازه دهید هرچه که دوست دارد بیدار بماند. اما احتمالاً خواهید دید که نوزادتان بخش عمدهٔ هر روز را می‌خوابد، عمدتاً برای شیر خوردن بیدار می‌شود و بعد خیلی زود دوباره خوابش می‌برد. این الگو طی چند ماه تغییر خواهد کرد و او به تدریج ساعات بیشتری را بیدار و هشیار می‌ماند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید