نقاط نرم روی سر نوزاد چیست؟

نقاط نرم روی سر نوزاد چیست؟

این نقاط نرم را فونتانل یا ملاج می‌نامند. بیشتر کودکان دو فونتانل دارند که یکی در بالای سر و دیگری کمی عقب‌تر از آن است. گاهی می‌توانید بین این دو فونتانل، ضربانی را ببینید یا حس کنید.

این ناحیه‌ها، نقاطی هستند که استخوان‌های جمجمهٔ نوزاد در آنجا هنوز به هم نچسبیده‌اند. این وضعیت به جمجمه امکان می‌دهد که در طول زایمان فشرده شود و در سال‌های اول زندگی به رشد ادامه دهد. فونتانل خلفی معمولاً طی چند ماه بسته می‌شود، در حالی که فونتانل قدامی حداقل تا یک سالگی کودک بسته نمی‌شود.

از لمس کردن ملایم این نقاط نترسید. آنها با غشای محکمی پوشانده شده‌اند تا محتویات حساس زیر آنها در امان بماند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید