سلول‌های بنیادی: یاخته یا سلول بنیادی چیست؟

سلول‌های بنیادی: یاخته یا سلول بنیادی چیست؟

سلول بنیادی، سلولی است که دارای دو ویژگی مهم زیر را دارد:

  • توانایی تکثیر یا خودنوزایی
  • توانایی تغییر یا تبدیل به انواع سلول‌های بدن

سلول‌های بنیادی به دو دسته و نوع زیر تقسیم می‌شوند:

  • سلول بنیادی که می‌تواند سلول بنیادی جنینی باشد، یعنی به تمام سلول‌های بدن تبدیل شود.
  • سلول بنیادی فرد بزرگسال و بالغ که می‌تواند به سلول‌های خاصی مانند سلول‌های خونی، سلول عضلانی قلبی، سلول عصبی و غضروفی تبدیل شود.

سلول‌های بنیادی در بافت‌های مختلف بدن وجود دارند و در ترمیم بافت‌های بدن به دنبال آسیب و جراحت مؤثر هستند و می‌توانند در بافت‌های آسیب‌دیده‌ای که بخش عمدهٔ سلول‌هایشان از بین رفته است، جایگزین سلول‌های آسیب‌دیده شوند و به ترمیم و رفع مشکل و نقص در آن بافت کمک کنند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید