سر مخروطی‌شکل نوزاد از چه سنی گرد و طبیعی می‌شود؟

سر مخروطی‌شکل نوزاد از چه سنی گرد و طبیعی می‌شود؟

نوک‌تیز یا مخروطی بودن سر نوزاد طی چند روز تا چند هفته پس از تولد از بین می‌رود.

سر نوزاد به این دلیل نوک‌تیز می‌شود که باید برای جا شدن در مجرای باریک زایمان فشرده شود. این فشرده شدن به این دلیل امکان‌پذیر است که استخوان‌های نابالغ جمجمه هنوز به یکدیگر نچسبیده‌اند. گاهی اوقات نوزاد حتی قسمت‌های متورم کوچکی روی استخوان‌های سرش دارد که بازهم ناشی از فرایند زایمان است که از بین رفتن ورمشان ممکن است چند هفته طول بکشد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید