در شهری که من زندگی می‌کنم سونوگرافی NT انجام نمی‌شود، آیا انجام ندادن این سونوگرافی خطرناک است؟

در شهری که من زندگی می‌کنم سونوگرافی NT انجام نمی‌شود، آیا انجام ندادن این سونوگرافی خطرناک است؟

خیر. پزشک از راه‌های دیگری وضعیت جنین شما را تحت نظر می‌گیرد. اگرچه سونوگرافی nt، سونوگرافی غربالگری مهمی است که در سه ‌ماهۀ اول بارداری انجام می‌شود و نشان‌دهندۀ وجود برخی اختلالات کروموزومی مثل احتمال وجود سندرم داون در جنین است، اما اگر در محل زندگی شما متخصصی که این سونوگرافی را انجام بدهد، وجود ندارد و امکان انجام آن در شهرهای اطراف هم نیست، نگران نشوید. در برخی مواقع پزشک با بررسی عواملی که باعث اختلالات کروموزومی می‌شود، ممکن است همچنان اصرار داشته باشد که مادر باردار این سونوگرافی را انجام بدهد و قطعاً برای انجام آن و مرکزی که لازم است به آن مراجعه کنید، شما را راهنمایی می‌کند. در موارد دیگر نیز ممکن است پزشک با درخواست آزمایش‌های خون و بررسی دقیق نتایج، وضعیت جنین شما را زیر نظر بگیرد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید