در سونوگرافی من شریان نافی منفرد دیده شده، این به چه معناست؟

در سونوگرافی من شریان نافی منفرد دیده شده، این به چه معناست؟

به این معناست که بند ناف جنین به جای سه رگ، دو رگ دارد.
یک بند ناف معمولی دارای سه رگ خونی است. دو رگ شریانی که وظیفۀ انتقال مواد زاید جنین به جفت را دارند و یک رگ وریدی که اکسیژن و مواد مغذی را از جفت به جنین می‌رسانند. معمولاً جنین‌هایی که بند ناف تک‌شریانی دارند، به صورت عادی زندگی می‌کنند و در آینده مشکلی نخواهند داشت.
اما از آنجا که احتمال نقص‌های مادرزادی مثل نارسایی قلب، مشکلات سیستم عصبی، دستگاه ادراری و همچنین ناهنجاری‌های کروموزومی هم وجود دارد، پزشک آزمایش‌هایی درخواست می‌کند تا این موارد را بررسی کند. اگر در سونوگرافی شما شریان نافی منفرد دیده شده است، احتمالاً پزشک برایتان سونوگرافی آنومالی، آمنیوسنتز یا اکوکاردیوگرافی قلب جنین را می‌نویسد تا از نبود هر گونه مشکل در جنین شما اطمینان یابد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید