درست است که اگر وزن من هنگام تولد زیاد بوده، نوزادم هم همین‌طور باشد؟

درست است که اگر وزن من هنگام تولد زیاد بوده، نوزادم هم همین‌طور باشد؟

ممکن است، چون به نظر می‌آید در اینجا ژن‌ها نقش اصلی را بازی می‌کنند. پژوهش‌های متعددی دریافته‌اند که وزن مادر هنگام تولد یک عامل پیش‌بینی کنندهٔ قوی برای وزن کودکش است. البته، دیگر فاکتورهای طرف مادر نیز ممکن است تأثیر داشته باشند. فشار خون بالا به علت دیابت بارداری مدیریت‌نشده یا دیابتی که از قبل از بارداری وجود داشته است از رایج‌ترین عوامل مؤثر در بزرگ بودن نوزادان هستند.

وزن مادر در طول بارداری و سبک زندگی او نیز ممکن است روی اندازه و بزرگی کودک تأثیر بگذارد. برای مثال، زنانی که سیگار می‌کشند، مواد مخدر مصرف می‌کنند یا تغذیهٔ نامناسبی دارند احتمال بیشتری برای به دنیا آوردن نوزادان بزرگ‌ دارند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید