تفاوت بین کشیدگی رباط و کشیدگی عضلات در کودک چیست؟

تفاوت بین کشیدگی رباط و کشیدگی عضلات در کودک چیست؟

رباط، بافتی ارتجاعی‌ است که استخوان‌ها را در محل مفصل به هم متصل می‌کند. کشیدگی رباط زمانی اتفاق می‌افتد که رباط بیش از حد کشیده یا پاره شود. مچ پا، زانوها، مچ دست و آرنج در برابر کشیدگی رباط آسب‌پذیرتر هستند، به خصوص هنگامی که به تندی پیچانده شده باشند. با این وجود، از آنجا که رباط‌های کودکان به طور معمول از استخوان‌ها و غضروف‌های اطرافشان قوی‌تر هستند، استخوان‌ها نسبت به رباط‌ها، احتمال بیشتری برای آسیب دیدن دارند.

کشیدگی ماهیچه‌ای زمانی اتفاق می‌افتد که عضلات یا تاندون‌هایی که عضلات را به استخوان وصل می‌کنند، بیش از حد کشیده یا پاره شوند. کشیدگی‌های عضلانی می‌توانند به طور ناگهانی اتفاق بیفتند یا به مرور زمان ایجاد شوند. آنها می‌توانند در اثر استفاده‌ٔ بیش از حد و برای مثال، در ورزش یا فشار بیش از حد مانند برداشتن یک وزنه یا وسیله‌ای سنگین اتفاق بیفتند و ماهیچه‌های گردن، پشت، ران و ساق ماهیچه‌هایی هستند که بیشتر دچار کشیدگی می‌شوند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید