به کودکی که شکاف لب یا کام دارد چطور باید شیر داد؟

به کودکی که شکاف لب یا کام دارد چطور باید شیر داد؟

بیشتر کودکانی که شکاف لب یا کام دارند می‌توانند حتی قبل از جراحی هم از سینهٔ مادر شیر بخورند. با این حال، کودکی که شکاف کام دارد، بسته به شدت این شکاف،‌ ممکن است در شیر خوردن از سینه مشکل داشته باشد.

در هر دو حالت، معمولاً ‌مادر باید وضعیت‌های مختلف شیردهی را امتحان کند تا وضعیتی را پیدا کند که سینه در دهان کودک چفت شود، طوری که هر گونه رخنه‌ای در دهان کودک را کاملاً مسدود و کیپ کند. انجام این کار با وجود شکاف کام دشوارتر است، زیرا مسیر بین دهان و بینی را نمی‌توان مسدود کرد و این به مکش ضعیف منجر و مانع از این می‌شود که کودک بتواند سینه را دهانش نگه دارد. به علت تلاش زیاد برای حفظ مکش،‌ کودک ممکن است زودتر از شیر خوردن دست بکشد.

شیر دادن در وضعیت ایستاده، با استفاده از وضعیتی شبیه وضعیت شیردهی زیربغلی یا فوتبالی را امتحان کنید. به این صورت که، کودک را در دامنتان بنشانید، طوری که پاهایش در دو طرف شکم شما باشد. برای اینکه کودک بتواند به شکل موفقی شیر بخورد باید چانه و فک او تکیه داده شود. این کار را با انگشتان یک دستتان انجام دهید، به شکلی که چهار انگشت دستتان زیر چانه و انگشت شست رو به بالا و روی صورت او قرار داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید مقالهٔ مادرشو را در مورد وضعیت‌های مختلف شیردهی در موارد خاص بخوانید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید