بارداری چرا و چگونه روی خواب‌هایی که می‌بینیم تأثیر می‌گذارد؟

بارداری چرا و چگونه روی خواب‌هایی که می‌بینیم تأثیر می‌گذارد؟

خواب‌ها منعکس‌کنندهٔ وضعیت روحی شما هستند. بنابراین، کاملاً طبیعی است که در دورهٔ بارداری یعنی دورهٔ داشتن احساسات متناقض و مغایر، خواب‌های شما زنده‌تر و عجیب‌تر از معمول باشند و حتی در طول این دورهٔ پرهیجان، خواب پدران هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

تغییرات هورمونی، به ویژه، افزایش ناگهانی در پروژسترون نیز باعث می‌شوند شما بیشتر از معمول و با وضوح بیشتری خواب ببینید و اگر در طول شب مرتب بیدار شوید که چرخه‌های خواب رِم را که رویاها در آن اتفاق می‌افتند قطع می‌کند، ممکن است مقدار بیشتری از خواب‌ها را یادتان بماند.

وقتی اطلاعات بیشتری دربارهٔ بارداری خود و کودک در حال رشدتان می‌گیرید، خواب‌های شما تحول پیدا می‌کنند و ممکن است در طول سه‌ ماههٔ اول، دوم و سوم انواع متفاوتی از خواب‌ها را ببینید. برای مثال، اگر پزشکتان گفته که بارداری‌ شما پرخطر است و این امکان وجود دارد که در طول زایمان خونریزی داشته باشید، ممکن است چندین خواب اضطراب‌آلود و پر از خون ببینید.

سعی کنید تحت تأثیر خواب‌هایتان قرار نگیرید. آنها فقط و فقط دلواپسی و هیجان شما را دربارهٔ تغییرات عظیمی که در زندگی‌تان در حال وقوع است آشکار می‌کنند و هرگز خبر از آینده به شما نمی‌دهند. اگر دوست دارید می‌توانید خواب‌هایتان و معنایی را که فکر می‌کنید دارند در یک دفترچه یادداشت کنید!

با دوستانتان به اشتراک بگذارید