اگر هنگام بارداری در معرض بیماری دست، پا و دهان قرار بگیرم، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر هنگام بارداری در معرض بیماری دست، پا و دهان قرار بگیرم، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر در طول بارداری‌تان در معرض بیماری دست، پا و دهان قرار بگیرید، یا کودک بزرگ‌ترتان دچار این بیماری شود، احتمال اینکه جنین در حال رشدتان هم تحت تأثیر آن قرار بگیرد بسیار اندک است، اما در هر حال این موضوع را به اطلاع پزشکتان برسانید.

همچنین دست‌های خود را به طور مرتب بشویید، به ویژه پس از عوض کردن پوشک یا رسیدگی به کودک بیمارتان. شما همچنین می‌توانید دستکش بپوشید تا ریسک ابتلا خودتان را نیز به حداقل برسانید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید