آیا کشیدن ویپ یا سیگار الکترونیکی در بارداری بی‌خطر است؟

آیا کشیدن ویپ یا سیگار الکترونیکی در بارداری بی‌خطر است؟

ما هنوز تمام خطرات ویپ‌ها را نمی‌دانیم. آنچه می‌دانیم این است که در برخی کشورها تعدادی از افراد جان خود را به دلیل استفاده از ویپ‌ها از دست داده‌اند و صدها نفر به دلیل مصرف سیگار الکترونیک و بخارهای ناشی از آن به ریه‌هایشان آسیب دیده‌اند. به‌طورکلی CDC می‌گوید هیچ‌کس و به خصوص زنان باردار نباید از سیگار الکترونیک و ویپ‌ها استفاده کنند.

به دیگران نیز توصیه می‌شود اگر ویپ نمی‌کشید، هرگز آن را شروع نکنید و اگر ویپ می‌کشید، وسایلی مثل باتری یا مایعات آن را که ای‌جوس نام دارد از جاهای نامشخص و بدون نام و نشان نخرید. همچنین هیچ قطعهٔ اضافه‌ای را به دستگاه اضافه نکنید.

در مورد خطرات مصرف دخانیات در بارداری بدانید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید