آیا واکسن زدن کودک بزرگ‌ترم، در روزهای بارداری‌ام برای من بی‌خطر است؟

آیا واکسن زدن کودک بزرگ‌ترم، در روزهای بارداری‌ام برای من بی‌خطر است؟

بله، همهٔ واکسن‌هایی که دریافت آنها در حال حاضر توصیه می‌شود می‌توانند بدون ایجاد خطر، توسط زنان باردار نیز دریافت شوند.

قرارگیری در معرض یک واکسن از طریق شخص دیگری که آن واکسن را زده است، خواه واکسن از ویروس غیرفعال یا کشته‌شده تهیه شده باشد و خواه از ویروس زنده و ضعیف‌شده، باعث ابتلا به بیماری در شما یا کودکی که در شکم دارید نخواهد شد. برای کودکانی که در خانه دارید مهم است که واکسن‌های لازم را طبق برنامهٔ واکسیناسیون خود دریافت کنند تا از آنها و گاهی از شما و کودک آینده‌تان در برابر بیماری‌های مربوطه محافظت کنند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید