آیا غذای کمکی برای کودکان درشت‌تر باید زودتر شروع شود؟

آیا غذای کمکی برای کودکان درشت‌تر باید زودتر شروع شود؟

این موضوع واقعاً مهم نیست که وزن کوکتان هنگام تولد چقدر است. دستگاه گوارش، سیستم ایمنی بدن و کلیه‌ها در همهٔ کودکان بدون در نظر گرفتن وزن آنان به طور یکسان تکامل پیدا می‌کند و نیاز نیست که غذاهای کمکی فقط به این دلیل که وزن کودک بیشتراست، زودتر از سایر کودکان هم‌سنش به او داده شود.

اگر شیرخوار شما در یک دوره زمانی بیشتر گرسنه می‌‌شود، ممکن است جهش رشدی داشته باشد که معمولاً در حدود دو تا سه هفتگی، چهار تا شش هفتگی و سه ماهگی اتفاق می‌افتد و برای برآوردن نیازش، باید دفعات تغذیه با شیر مادر یا شیر خشک اضافه شود و حتی ا گر کودک شما در طول شب نمی‌خوابد، درصورتی‌که قبلاً به راحتی می‌خوابید، به این معنا نیست که باید تغذیهٔ تکمیلی برای شیرخوار شروع شود.

اگر شما از این بابت بیش از حد نگران هستید، بهتر است با مراقب سلامت یا پزشک کودکتان مشاوره کنید تا خیالتان از هر بایت راحت شود، چون برای بررسی بیشتر ممکن است نیاز به پروندهٔ پزشکی هر کودکی به طور خاص باشد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید