آیا عکس‌برداری با اشعهٔ ایکس برای مادران شیرده بی‌خطر است؟

آیا عکس‌برداری با اشعهٔ ایکس برای مادران شیرده بی‌خطر است؟

بله، بیشتر انواع عکس‌برداری، از جمله رادیوگرافی دندان یا حتی قفسهٔ سینه برای مادران شیرده کاملاً بی‌خطر است.

پرتوهایی که در یک رادیوگرافی ساطع می‌شوند ممکن است تعداد کمی از سلول‌های زندهٔ شیر مادر را که در زمان اسکن در سینه وجود دارد بکشند اما این کودکتان را در معرض پرتوها قرار نمی‌دهد. حتی انجام ماموگرافی نیز ایمن است اما خواندن آزمایش ماموگرافی زنان شیرده می‌تواند برای پزشک دشوارتر باشد.

همچنین قرارگیری در معرض مادهٔ حاجب که گاهی قبل از انجام رادیوگرافی برای کمک به روشن شدن بخش‌های خاصی از بدن تزریق می‌شود، معمولاً خطری ندارد، زیرا ملکول‌های مادهٔ حاجب بزرگ‌تر از آن هستند که بتوانند وارد شیر مادر شوند.

در مورد اسکن و ام‌آرآی کمی قضیه متفاوت است. اسکن‌ و ام‌آر‌آیی که از آهن‌ربا استفاده می‌کند و شامل پرتودهی نیست برای مادران شیرده بی‌خطر هستند اما اگر نیاز به اسکنی دارید که شامل تزریق ایزوتوپ پرتوزا است، به عنوان مثال برای اسکن غدهٔ تیروئید، باید تا مدتی پس از آن شیرتان را بدوشید و دور بریزید. در مورد اینکه باید چه مدت کودکتان را با شیر مادر دوشیده‌شده از قبل یا شیر خشک تغذیه کنید با رادیولوژیست یا یک متخصص طب اطفال صحبت کنید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید