آیا خجالتی بودن کودک یک ساله طبیعی است؟

آیا خجالتی بودن کودک یک ساله طبیعی است؟

بله، طبیعی است. کودکان در این سن به دو دلیل عمده می‌توانند خجالتی باشند. اول اینکه، کودک ممکن است سرشتی خجالتی داشته باشد و دوم اینکه حتی اگر قبلاً اجتماعی بوده و ناگهان خجالتی شده، ممکن است دچار اضطراب جدایی شده باشد.

در این سن، کودکانی که پیش از این برون‌گرا بوده‌اند می‌توانند به مراقبان اصلی خود بسیار وابسته شوند و در مقابل دیگران تودار باشند. برای کمک به فرزندتان برای اینکه در کنار دیگران راحت باشد، او را در موقعیت‌هایی قرار دهید که با کودکان و افراد دیگر تعامل داشته باشد اما اجازه دهید با سرعت و میل خودش با آنها ارتباط برقرار کند و نه با زور و اجبار، چون کودک از تعامل با دیگران برخلاف میل خودش لذتی نخواهد برد. برای مثال، به جای اینکه او را به میان یک گروه بچه هل بدهید، اجازه دهید هر وقت آماده بود به بازی ملحق شود.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید