آیا اپیلاسیون خط بیکینی در طول بارداری بی‌خطر است؟

آیا اپیلاسیون خط بیکینی در طول بارداری بی‌خطر است؟

خطری ندارد اما از آنجا که در طول بارداری خون بیشتری به پوست شما و به ویژه در ناحیهٔ اندام تناسلی می‌رسد احتمالاً به هر چیزی که پوست را می‌کشد حساسیت بیشتری خواهید داشت در نتیجه اپیلاسیون خط بیکینی احتمالاً دردناک‌تر از همیشه خواهد بود. همچنین احتمال بیشتری وجود دارد که در اثر اپیلاسیون، برخی عروق خونی پاره شوند که بی‌ضرر اما قابل مشاهده و مشخص هستند.

همچنین هیچ پژوهشی وجود ندارد که نشان دهد استفاده از کرم‌های موبر در بارداری خطر دارد اما مادهٔ موثرهٔ این کرم‌ها به طور کامل مطالعه نشده‌ است. اگر تصمیم به استفاده از این محصولات دارید، ‌توصیه می‌شود این کار را در فضایی باز یا با تهویهٔ خوب انجام دهید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید