آیا استفاده از مایکروویو در طول بارداری خطر دارد؟

آیا استفاده از مایکروویو در طول بارداری خطر دارد؟

تا جایی که پزشکان و کارشناسان تاکنون می‌دانند،‌ خیر خطری ندارد، چون هیچ پژوهش انسانی، استفاده از مایکروویو را با مشکلی در طول بارداری ارتباط نداده است.

با این حال، از آنجا که پژوهشگران به مطالعهٔ اثرات پرتوهای مایکروویو روی انسان ادامه می‌دهند، فکر خوبی است که هنگام استفاده از مایکروویو دو مورد احتیاطی را رعایت کنید:

  • اگر در مایکروویو محکم بسته نمی‌شود، خم شده یا آسیب دیده است، از آن استفاده نکنید.
  • وقتی مایکروویو در حال کار است به آن تکیه ندهید.

کارشناسان توصیه می‌کنند که تمام افراد، چه باردار و غیرباردار، این موارد را رعایت کنند. انجام این کار کمک می‌کند تا از قرارگیری اتفاقی در معرض پرتوهای تولیدشده توسط مایکروویوها خودداری شود.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید