آیا استفاده از ضربه‌گیر در تخت نوزاد بی‌خطر است؟

آیا استفاده از ضربه‌گیر در تخت نوزاد بی‌خطر است؟

کارشناسان در مورد استفاده از ضربه‌گیر تخت هشدار داده‌اند و این هشدار شامل پرده‌های توری و پشه‌بندهای دور تخت هم می‌شود. درست است که بسیاری از ست‌های روتختی کودک هنوز با ضربه‌گیر فروخته می‌شوند و شما ممکن است وسوسه شوید که یک نوع ضربه‌گیر یا پرده را برای پیشگیری از بیرون افتادن دست و پای کودک از لای نرده‌های تخت یا خوردن سر کودک به کناره‌های آن استفاده کنید، اما هیچ شواهدی وجود ندارد که این محصولات از صدمه به کودک جلوگیری کنند. گزارش‌ها نیز نشان می‌دهند که آنها می‌توانند به خفگی، اختناق و فشردگی زیاد بدن کودک یا گیر افتادن منجر شوند. برخی ضربه‌گیرها نیز جریان هوای تازه در تخت کودک را کاهش می‌دهند که تصور می‌شود در سندرم مرگ ناگهانی نوزاد نقش داشته باشد.

اگر کودکتان تحرک پیدا کرده است و شما نگرانید که دست و پاهای او بین نردها گیر بیفتد، می‌توانید او را در یک کسیه‌خواب یا پتوی پوشیدنی بخوابانید. استانداردهای ایمنی برای تخت‌های کودک نیز امروزه تولیدکنندگان را ملزم می‌کنند که نرده‌های تخت‌های کودکان به انداهٔ کافی به هم نزدیک باشند یعنی اندازهٔ ۶ سانتی‌متر یا کمتر، تا سر کودک نتواند بین آنها گیر کند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید