آیا استفاده از دستگاه فتوکپی در بارداری خطر دارد؟

آیا استفاده از دستگاه فتوکپی در بارداری خطر دارد؟

استفاده از دستگاه فتوکپی در طول بارداری بی‌خطر است، اما شما می‌توانید که برخی اقدامات احتیاطی را هم انجام دهید.

هیچ پژوهشی به خطرات استفاده از دستگاه کپی در طول بارداری اشاره‌ای نکرده است، اما بارداری می‌تواند شما را به برخی محرک‌های شیمایی مثل آنهایی که در دستگاه‌های کپی استفاده می‌شود، حساس کند و محدود کردن تماستان با این مواد بهتر است.

قرارگیری زیاد در معرض هر نوع مادهٔ شیمایی می‌تواند سمی باشد و دستگاه‌های فتوکپی در پودر یا تونرها و استوانهٔ خود از مواد شیمیایی استفاده می‌‌کنند. خوشبختانه، در دستگاه‌های کپی جدید، تنها مقادیری بسیار جزئی از این مواد به بیرون پراکنده می‌شود.

با این حال، فکر خوبی است که دستگاه کپی را در فضایی بگذارید که هوای آن به خوبی تهویه شود و اطمینان حاصل کنید که به موقع سرویس می‌شود؛ مثلاً برای اینکه فیلتر آن منظم مرتب تعویض شود، تا قرارگیری در معرض مواد شیمیایی پخش‌شده از آن به حداقل برسد. اگر از دستگاه فتوکپی زیاد استفاده می‌کنید، بهتر است که در اتاق مجزایی با تهویهٔ خوب باشد.

برای جلوگیری از ریختن تونر یا پودر خیلی ریزی که می‌تواند دستگاه تنفسی شما را تحریک کند، هنگام پر کردن آن، دستورالعمل کارخانهٔ سازنده را با دقت دنبال کنید و شاید شخص دیگری در محل کارتان بتواند این کار را انجام دهد. اگر تونر ریخت، از شخص دیگری بخواهید که آن را با جاروبرقی و یک دستمال مرطوب جمع کند.

یک نگرانی دیگر قرارگیری در معرض ازن است، یعنی گازی که توسط دستگاه‌های فتوکپی تولید می‌شود. ازن می‌تواند در افراد مبتلا به حساسیت‌های تنفسی باعث سردرد و مشکلات تنفسی شود. مقدار ازنی که توسط دستگاه‌های فتوکپی تولید می‌شود جزئی است اما باز هم تهویهٔ خوب فضا و سرویس منظم دستگاه می‌تواند تجمع ازن را به حداقل برساند.

اگر شما نگران قرارگیری در معرض استفادهٔ خیلی زیاد از دستگاه کپی هستید یا می‌بینید که به صدا یا بوی آن خیلی حساسیت دارید، با رئیس یا کارفرمای خود صحبت و تا برای این چند ماه یک جایگزین برای کارتان پیدا کنند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید