چگونه علاقۀ کودک به توالت رفتن را حفظ کنید؟

چگونه علاقۀ کودک به توالت رفتن را حفظ کنید؟

حفظ علاقۀ کودک به هر چیزی سخت است، مگر این‌که خودش واقعاً بخواهد. اگر به نظر می‌رسد کودکتان علاقۀ خود را از دست داده است، بد نیست از خود بپرسید: «وقتی بچه‌م به کندی داره پیشرفت می‌کند چطور می‌تونم علاقه‌اش رو به این آموزش حفظ کنم؟»

برخی از کودکان با کمال میل روی لگن می‌نشینند، اما برای کاری بیشتر از آن، اشتیاق اندکی نشان می‌دهند. والدین می‌توانند این نبود اشتیاق را به عنوان بی‌انگیزگی یا بی‌علاقگی تعبیر کنند و حتی ممکن است با خود فکر کنند که «اگر بیشتر علاقه‌مند نشود، تا سه سال آینده توی این دستشویی خواهیم بود!» سپس این والدین ممکن است تصمیم بگیرند که به کودک اصرار کنند بیشتر مشارکت کند، مثلاً شاید با دادن جایزه یا صحبت بیشتر در مورد «پسر بزرگ بودن» و لذت پوشیدن لباس زیر در تمام روز.

گاهی اوقات مقدار کمی از این نوع تشویق به پیشرفت کودک کمک می‌کند. با این حال، اگر انگیزه‌دهی ملایم کارساز نبود، آرام بمانید، گرچه این کار شاید سخت باشد. اگر به کودکی که سرعت خاص خودش در یادگیری را پیدا کرده است فشار بیاورید، شاید تصمیم بگیرد به جای افزایش سرعت، سرعتش را کم کند. او حتی ممکن است تصمیم بگیرد از انجام هر کاری که تا آن زمان انجام داده است خودداری کند. فشار بیش از حد می‌تواند به جای ایجاد علاقۀ بیشتر به استفاده از توالت، منجر به مقاومت همه‌جانبه شود.

در مورد آموزش دستشویی رفتن به کودکان دختر یا یاد دادن توالت رفتن به پسرتان بیشتر و کامل بدانید.

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید