اگر دخترم بخواهد ایستاده ادرار کند چه کار کنم؟

اگر دخترم بخواهد ایستاده ادرار کند چه کار کنم؟

اگر کودکتان برادر بزرگ‌تر، پدر، یا یکی از دوستان مهدکودکش را ببیند که در توالت در حالت ایستاده قرار دارند، احتمالاً مایل است آن روش را نیز امتحان کند. شاید بهتر باشد به او اجازه دهید این کار را بکند.

مطمئناً، ممکن است مجبور شوید یکی دو خرابکاری را تمیز کنید، اما او به سرعت متوجه می‌شود که تجهیزات لازم برای این رویکرد را ندارد و شما مجبور نخواهید بود درگیر جنگ قدرتی با او شوید. اگر باز هم ادامه داد، بگذارید دستشویی رفتن شما را تماشا کند و توضیح دهید که مادرها و دخترهایشان دوست دارند نشسته جیش کنند، چون هم راحت‌تر است و هم لباس و بدنشان خیس نمی‌شود.

در مورد آموزش دستشویی رفتن به دخترها کامل و دقیق بدانید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید