هر روز باید چقدر برای کودک کتاب بخوانید؟

هر روز باید چقدر برای کودک کتاب بخوانید؟

این موضوع به سن و بازۀ توجه کودکتان ارتباط دارد. از هر فرصت ساکت و آرامی که با کودک خردسال زیر پنج سال فعال خود دارید، بهره ببرید. اگر او آمادۀ شنیدن یک داستان است، شما هم آماده باشید تا کاری را که انجام می‌دهید کنار بگذارید و به خواستش عمل کنید. اما وقتی تقلا می‌کند که از آغوشتان خارج شود، او را مجبور به نشستن و گوش کردن نکنید.

خواندن با صدای بلند را به نبرد اراده‌ها تبدیل نکنید. پنج یا شش دقیقه مطاله ممکن است در ابتدا حداکثر زمان ممکن باشد. برخی از کودکان زمانی که روی صندلی پایه‌بلند نشسته‌اند یا در صندلی ایمنی ماشین هستند، بهتر گوش می‌دهند. هرچه دامنۀ توجه کودک شما افزایش می‌یابد و علایق او پخته‌تر می‌شود، می‌توانید این زمان را بیشتر کنید. با این حال، آماده باشید که هنگام خواب به ده‌ها داستانی که او می‌خواهد بگوید، گوش دهید.

در سن پیش‌دبستانی برنامه‌ریزی کنید که روزانه حداقل 20 دقیقه را صرف کتاب خواندن برای کودک خود کنید. در کلاس اول، این زمان را به 30 دقیقه افزایش دهید و هنگامی که فرزندتان شروع به خواندن مستقل کرد، از مقداری از زمان بلندخوانی برای گوش دادن به کتاب خواندن او استفاده کنید.

شما همچنین می‌توانید مطالعۀ مشترک داشته باشید که در آن به نوبت از یک کتاب می‌خوانید. وقتی فرزندتان به کلاس دوم و بعد کلاس سوم برود، می‌توانید شروع به خواندن کتاب‌های چندفصلی کنید و او را تشویق کنید تا در ذهنش تصاویری از آنچه شما می‌خوانید، بسازد.

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید