احتمال باردار شدن پس از معکوس کردن جراحی عقیم‌سازی چقدر است؟

احتمال باردار شدن پس از معکوس کردن جراحی عقیم‌سازی چقدر است؟

پاسخ به این موضوع دارد که شما دربارهٔ عقیم‌سازی مردان صحبت کنید یا زنان.

معکوس کردن عقیم‌سازی مردان آمار موفقیت بالاتری دارد. اگر فاصلهٔ بین وازکتومی و عمل معکوس‌سازی کمتر از سه سال باشد، احتمال بارداری زن حدود ۷۶ درصد است. اگر فاصلهٔ بین این دو، پنج سال است، نرخ بارداری ۵۰ تا ۷۵ درصد است. هرچه فاصلهٔ بین وازکتومی و معکوس کردن آن بیشتر باشد امکان بارداری کمتر می‌شود.

زنان عقیم‌شده برای معکوس‌سازی جراحی و باردار شدن اندکی دشواری بیشتری دارند. نرخ تجمعی بارداری، یعنی درصد زنانی که در نهایت باردار می‌شوند، پس از معکوس کردن عمل توبکتومی بین ۳۰ تا ۹۰ درصد متغیر است. یکی از مهم‌ترین فاکتورها سن زنان است. زنان جوان‌تر از ۳۷ سال نسبت به زنان ۳۷ ساله و بالاتر احتمال بیشتری برای باردار شدن دارند.  

دیگر فاکتورهای مؤثر بر احتمال بارداری زنان شامل تکنیک استفاده شده برای معکوس کردن عقیم‌سازی، داشتن یک بارداری قبلی، کیفیت اسپرم و نوع عمل توبکتومی یا همان بستن لوله‌های رحمی است.

اگر عقیم‌سازی اولیه با استفاده از یک حلقهٔ فالوپ، نوار سیلاستیک یا گیرةهٔ فلزی انجام شده باشد و نه انعقاد الکتریکی که آسیب بیشتری به لوله‌های رحمی وارد می‌کند، احتمال بارداری بالاتر است. اگرچه گزارش‌هایی از بارداری پس معکوس کردن روش عقیم‌سازی اشور، که یک روش غیرجراحی است که در آن فنرهایی وارد لوله‌های رحم می‌شوند، وجود دارد اما داده‌ها محدود است. 

این‌که یک زن ظرف چه مدت از معکوس‌سازی باردار خواهد شد نیز به این ارتباط دارد که آیا از هر گونه بیماری لگن مثل آندومتریوز یا التهاب لگن رنج می‌برد یا نه و این‌که چند وقت یک بار آمیزش جنسی دارد.

همچنین لقاح خارج رحمی که لوله‌های رحمی را دور می‌زند، آلترناتیوی برای معکوس کردن عقیم‌سازی است. لقاح خارج رحمی در هر چرخهٔ درمان، نرخ بالاتری برای بارداری زنان عقیم‌شده ارائه می‌کند اما نرخ تجمعی بارداری ممکن است برای برخی از زنان با معکوس کردن عقیم‌سازی بالاتر باشد. همچنین، نرخ بارداری خارج رحمی پس از لقاح خارج رحمی حدود ۲ درصد است در حالی که این نرخ پس از معکوس کردن عقیم‌سازی بین ۲ تا ۱۰ درصد است. باید قبل از تصمیم‌گیری این دو گزینه را با کمک پزشکتان به طور کامل بررسی کنید.

در مورد علل و درمان ناباروری بدانید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید