اگر کودکم سینه را درست نگرفته باشد، چه بايد كرد؟

اگر کودکم سینه را درست نگرفته باشد، چه بايد كرد؟

باید او را از پستان جدا و کمک کنید تا آن را درست بگیرد. در این گونه موارد، باید ابتدا فشار مکیدن شیرخوار را کم و قطع کنید و بعد او را جدا کنید تا آسیبى به بافت پستان وارد نشود.

به این شکل که یک انگشت تمیز خود را وارد گوشهٔ دهان کودک کنید یا روى قسمتى از پستان که نزدیک دهان شیرخوار است، فشار بیاورید و یا چانهٔ شیرخوار را آرام پایین بکشید تا سینهٔ شما را رها کند و بعد دوباره سینه را به شکل درستش در دهان او قرار دهید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید