نقش هورمون‌ها در افسردگی پس از زایمان

نقش هورمون‌ها در افسردگی پس از زایمان

افسردگی پس از زایمان می‌تواند باعث احساس غم و ناامیدی شدید شود که معمولاً در چند هفتۀ اول پس از زایمان آغاز می‌شود. این حالت روحی با گرفتگی خلق پس از زایمان فرق دارد و شدیدتر از آن است. این که چه چیزی احتمال ابتلای زنان به افسردگی پس از زایمان را بیشتر می‌کند، کاملاً روشن نیست. عوامل خطر برای این عارضه شامل استرس و اضطراب در دوران بارداری، نداشتن حمایت اجتماعی و نوسان سطح هورمون‌هاست. در این مطلب با بررسی انجام‌شده‌ای در مورد نقش هورمون‌ها در ایجاد افسردگی پس از زایمان آشنا خواهید شد.

رابطۀ سطوح هورمونی با افسردگی

محققان می‌گویند سطح هورمون تولیدشده توسط جفت در حدود هفتۀ ۲۵ بارداری ممکن است به پیش‌بینی احتمال ابتلای یک زن باردار به افسردگی پس از زایمان کمک کند. زنانی که در اواسط دورۀ بارداری، سطوح بالاتری از هورمون آزادکنندۀ کورتیکوتروپین جفتی یا pCRH دارند، احتمال بیشتری برای ابتلا به افسردگی پس از زایمان دارند.

برای بررسی ارتباط بین هورمون آزادکنندۀ کورتیکوتروپین جفتی و افسردگی پس از زایمان، یک تیم پزشکی، از زنان باردار حاضر در این پژوهش طی هفته‌های ۱۵، ۱۹، ۲۵، ۳۱ و ۳۷ بارداری، نمونۀ خون گرفت و سطوح هورمون آزادکننده کورتیکوتروپین جفتی و همچنین کورتیزول؛ هورمونی که هنگام استرس ترشح می‌شود و هورمون آدرنوکورتیکوتروپین که باعث ترشح کورتیزول می‌شود را اندازه‌گیری کردند. این زنان با بارداری تک‌قلویی در چهار مراقبت آخر دوران بارداری و همچنین در حدود نه هفته پس از زایمان، به صورت جداگانه برای علائم افسردگی ارزیابی شدند. برخی از این خانم‌ها در زمان ارزیابی پیگیری یعنی نه هفته پس از بارداری، علائم افسردگی پس از زایمان را نشان دادند.

افزایش هورمون آزادکنندۀ کورتیکوتروپین جفتی در هفتۀ ۲۵ بارداری، قوی‌ترین عامل پیش‌بینی‌کنندۀ ابتلا به افسردگی پس از زایمان بود و بیشتر زنانی که در معرض خطر بودند را به درستی شناسایی کرد. پژوهشگران در این مطالعه، هورمون آزادکنندۀ کورتیکوتروپین جفتی را یک نشانگر نسبتاً حساس و اختصاصی برای علائم افسردگی پس از زایمان دانستند. اما سطح کورتیزول و هورمون آدرنوکورتیکوتروپین، ارتباط قابل توجهی با افسردگی پس از زایمان نشان ندادند. با این حال، برخی شواهد نشان می‌دهد که افزایش هورمون آزادکنندۀ کورتیکوتروپین جفتی در اواسط دوران بارداری ممکن است با افزایش کورتیزول در اوایل بارداری مرتبط باشد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط