تنفس صحیح در بارداری: چطور در بارداری بهتر نفس بکشیم؟

هفته‌های بارداری خود را با اپ «مادرشو» دنبال کنید. دریافت از کافه‌بازار، گوگل پلی یا مستقیم از مادرشو.

تنفس شکمی چیست و چرا نفس کشیدن درست در بارداری مهم است؟ در این ویدیو، خانم نیلوفر قاسمی، کارشناس ارشد مامایی و مدیر مرکز مشاوره و مامایی نوگل، در مورد دلیل تنگی نفس در بارداری و شکل درست نفس کشیدن در بارداری برای شما صحبت خواهد کرد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید