کودک من هم از حمام متنفر است، چند وقت یک بار او را حمام ببرم؟

کودک من هم از حمام متنفر است، چند وقت یک بار او را حمام ببرم؟

جواب این سؤال به فعالیت روزمره‌ٔ فرزندتان ارتباط دارد. حمام کردن فقط برای تمیز شدن کودک شما وقتی کثیف شده ضروری است و این می‌تواند متغیر باشد.

به عنوان مثال، اگر او گل‌بازی یا نقاشی با رنگ‌‌های انگشتی را دوست دارد، ممکن است چند بار در روز به حمام یا شستن دست و پاهایش نیاز باشد ولی اگر اوقات خود را صرف خاله‌بازی و کتاب خواندن می‌کند، هر سه یا چهار روز یک بار ایرادی ندارد.

همچنین حتی اگر دو بار حمام در هفته هم بیش از توانایی فرزندتان است، هر شب بدن او را با لیفی نرم و مرطوب توی حمام پاک کنید و فقط دست و صورت و پاهایش را بشویید. این باعث می‌شود تقریباً به اندازه‌ٔ حمام کردن تمیز شود، بدون اینکه هیچ دعوا و کشمکشی بر سر شستن سر و موهایش کرده باشید.

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید