کودکان در چه سنی تمام شب را می‌خوابند؟

کودکان در چه سنی تمام شب را می‌خوابند؟

حقیقت این است که کودکان در واقع هرگز در تمام طول شب نمی‌خوابند!

کودکان و بزرگسالان همگی دو تا چهار بار در طول شب بیداری سطحی دارند. نکتۀ کلیدی این است که به کودکان بیاموزیم چگونه دوباره خود را به خواب ببرند. اگر آنها از همان ابتدا یاد بگیرند که خودشان را آرام کنند، می‌توانند دوباره بخوابند.

در مورد ایجاد عادت خواب خوب برای کودکان نوپا بیشتر بدانید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید