آیا مصرف ماری‌جوآنا روی قدرت باروری اثر منفی می‌گذارد؟

آیا مصرف ماری‌جوآنا روی قدرت باروری اثر منفی می‌گذارد؟

بله. برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که مصرف ماری‌جوآنا با کمتر بودن قابل‌ توجه غلظت هورمون‌های باروری در مردان و زنان ارتباط دارد و دهیدرواپی آندروسترون کمتر ممکن است در تولید تخمک در زنان نیز تأثیر منفی بگذارد. به علاوه، THC که یکی از ترکیبات فعال ماری‌جوآناست وارد دستگاه تناسلی خانم‌هایی که ماری‌جوآنا مصرف می‌کنند می‌شود و تحرک اسپرم‌ها را کاهش می‌دهد و در نتیجه شانس باروری را پایین می‌آورد.

غلظت‌های پایین‌تر هورمون تستوسترون نیز ممکن است منجر به کاهش تعداد اسپرم در مردان شود و برخی پژوهش‌ها حاکی از آن است که استفادهٔ مکرر از ماری‌جوآنا در طول بارداری کودک را در خطر بالاتری برای تولد زودرس و وزن پایین در هنگام تولد قرار می‌دهد. همچنین از آنجا که کشیدن ماری‌جوآنا یا تنباکو سطح مونوکسیدکربن در جریان خون را افزایش می‌دهد، جنین اکسیژن کمتری دریافت می‌کند که ممکن است روی رشد او تأثیر بگذارد.

پژوهش‌های دیگر نشان داده‌اند کودکانی که در رحم مادر در معرض ماری‌جوآنا قرار گرفتند در دورهٔ نوپایی فعالیت‌های مغزی متفاوت و الگوی خواب آشفته‌تری دارند. آنها همچنین ممکن است در نهایت به افسردگی یا مشکلات رفتاری مثل تکانشی بودن و کم‌توجهی دچار شوند. برخی پژوهش‌ها نیز به وجود ارتباطی بین قرارگیری در معرض ماری‌جوآنا در دورهٔ جنینی و نمره‌های پایین‌تر در مدرسه اشاره کرده‌اند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید