چگونه می‌توان از ابتلای کودک به سرخجه پیشگیری کرد؟

چگونه می‌توان از ابتلای کودک به سرخجه پیشگیری کرد؟

فقط یک راه برای پیشگیری از ابتلای کودکان به سرخجه وجود دارد که آن هم دریافت واکسن MMR برای کودکان است. به عنوان بخشی از واکسیناسیون برنامه‌ریزی‌شده برای کودکان، این واکسن یک بار در فاصلۀ ۱۲ تا ۱۵ ماهگی و بار دیگر در فاصلۀ ۴ و ۶ سالگی تزریق می‌شود.

پس به دریافت این واکسن در زمان مناسبش اهمیت بدهیم.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید