چطور یک کودک دو ساله را بدون قشقرق در صندلی ماشین کودک بنشانید؟

چطور یک کودک دو ساله را بدون قشقرق در صندلی ماشین کودک بنشانید؟

جواب این سؤال به چند نکته ارتباط دارد. آیا صبر کردن باعث می‌شود کودک نوپایتان از شما اطاعت کند؟ اگر چنین است، پس حتماً صبر کنید. منتظر گذاشتن شما احتمالاً فقط روش او برای اظهار وجود است و برای این‌که به شما بگوید می‌خواهد خودش در صندلی‌اش بنشیند، نه این‌که شما او را در آن بگذارید.

اما کودکان دو ساله وقتی با مادر یا پدرشان وارد کشمکش می‌شوند، اغلب برای مصالحه با آنها به تشویق و انگیزهٔ بیشتری نیاز دارند. از آنجا که بیشتر کودکان بیرون رفتن را دوست دارند، شاید بهترین راه برای ترغیب کودکتان به نشستن در صندلی ایمنی کودک در ماشین این باشد که تنها اشاره کنید تا وقتی در صندلی ننشسته باشد، هیچ‌کس نمی‌تواند جایی برود. البته که نشستن در یک ماشین خاموش برای شما نیز کسل‌کننده است. اما مادامی که شما تسلیم نشوید و نگذارید «فقط همین یک بار» از کمربند ایمنی بزرگسالان استفاده کند، جواب خواهد داد. به علاوه وقتی بفهمد که تا زمانی که او با کمربند بسته در صندلی ننشسته باشد شما هرگز و هرگز ماشین را روشن نخواهید کرد، احتمالاً دست از این دعوا و کشمکش برمی‌دارد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید