چطور به کودکتان کمک کنید چنگال و قاشق را بهتر در دستش بگیرد؟

چطور به کودکتان کمک کنید چنگال و قاشق را بهتر در دستش بگیرد؟

بیشتر كودكان دو و سه ساله چابکی لازم برای نگه داشتن قاشق و چنگال به شکلی كه بزرگسالان آن را بهتر یا درست‌تر می‌دانند ندارند. همچنین کودکان قبل از رسیدن به سن دبستان ممکن است قاشق و چنگال را به شکل‌های مختلفی در مشتششان بگیرند که به نظر دیگران عجیب یا نادرست باشد.

بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که خودتان آداب غذا خوردن را رعایت کنید و نحوه‌ٔ نگه داشتن چنگال یا قاشق را به او نشان دهید. این تکنیک با تمرین کردن و فرصت دادن برای کسب مهارت‌های حرکتی ظریف به دست می‌آید.

اگر فکر می‌کنید کودک شما توانایی نگه داشتن قاشق و چنگال به طریقی متفاوت را دارد، به او یادآوری کنید اما به شکلی ملایم که فضای خوشایند غذا خوردن را خراب نکند. اما سعی کنید موضوع را بزرگ نکنید، چون این کلید موفقیت در درازمدت است.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید