چطور بهتر شیرم را بدوشم؟

چطور بهتر شیرم را بدوشم؟

قبل از دوشیدن شیر، باید خود را آماده کنید و بازتاب جریان شیرتان را تحریک کنید. زمانی از روز را برای دوشیدن شیر انتخاب کنید که سینه‌ها پر از شیر باشد. در بیشتر موارد صبح‌ها پستان‌ها پرتر است ولی عملاً در هر موقعی از روز می‌توان پستان‌ها را دوشید.

برای مثال می‌توان بعد از هر وعده تغذیهٔ کودک، شیر اضافی را دوشید و ذخیره کرد. بهتر است ۱۰ تا ۲۰ دقیقه قبل از شروع دوشیدن کمی استراحت کنید. یک لیوان شیر، آب‌میوهٔ خانگی، چای کم‌رنگ یا سوپ بخورید. مایعات گرم بیشتر از مایعات سرد به ترشح شیر کمک می‌کنند. موقع دوشیدن در وضعیت راحتی بنشینید و پاها را کمی بالا بگذارید. محیط نیز باید ساکت و آرام باشد و به صدا درآمدن زنگ تلفن یا زنگ در خانه و سایر چیزهایی شبیه اینها نباید باعث قطع دوشیدن شیرتان ‌شود. اگر هنگام دوشیدن شیر به کودکتان فکر کنید یا تصور شیر دادن و در آغوش گرفتن او را ببینید یا به او یا عکسش نگاه کنید، به ترشح و جاری شدن شیر کمک خواهد شد.

برای جریان یافتن بهتر شیر، یک حولهٔ گرم و مرطوب را به مدت پنج تا ۱۰ دقیقه روی پستان و نوک آن قرار دهید، یا حمام کنید و پستان‌ها را ماساژ دهید. بدین ترتیب که یک دست زیر پستان و دست دیگر بالای آن قرار گیرد. با حرکت یک یا هر دو دست هم‌زمان با هم از طرف قفسهٔ سینه به طرف نوک پستان، مجاری شیر لمس می‌شود و شیر به طرف مخازن آن که در زیر هالهٔ پستان قرار دارند، جریان پیدا می‌کند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید