چرا کودکان نوپا فرار می‌کنند؟

چرا کودکان نوپا فرار می‌کنند؟

شما هم ممکن است دیده باشید به محض اینکه کودک نوپای خود را از ماشین بیرون می‌آورید و روی پیاده‌رو پایین می‌گذارید، او ناگهان پا به فرار می‌گذارد. وقتی هم که بالاخره او را می‌گیرید نمی‌خواهد در کالسکه‌اش بنشیند یا در بغل شما باشد، بلکه می‌خواهد خودش راه برود.

لازم است بدانید که کودکتان فرار نمی‌کند تا به عمد بدرفتاری کند یا از شما سرپیچی کند، بلکه فقط حس جدیدی از استقلال را در ترکیب با پاهایش که حالا می‌تواند با آنها بدود به دست آورده است. کارشناسان نیز معتقدند کودکان نوپا عاشق احساس آزاد بودن و دویدن در اطرافشان هستند و تا زمانی که شما محل دویدنشان را کنترل می‌کنید و جوانب خطر را می‌سنجید و مراقبش هستید، مشکلی وجود ندارد و حتی شما می‌توانید این احساس آزادی و رها بودنش را تشویق کنید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید