چرا بعد از زایمان باید برای شروع رابطهٔ‌ جنسی صبر کنیم؟

چرا بعد از زایمان باید برای شروع رابطهٔ‌ جنسی صبر کنیم؟

زایمان شما طبیعی باشد یا سزارین،‌ دلایل خوبی برای منع شروع رابطهٔ جنسی بلافاصله پس از زایمان وجود دارد.

در طول فرایند زایمان، رحم و گردن رحم دچار تغییرات قابل‌ توجهی می‌شوند که برای بهبود به زمان نیاز دارند. در طول این مرحلهٔ بهبود، بافت پوششی رحم و به ویژه محلی که جفت به آن چسبیده بود مستعد عفونت است. رابطهٔ جنسی، استفاده از ‌دوش واژینال، تامپون و هر چیزی که داخل واژن قرار داده می‌شود می‌تواند باکتری‌هایی را وارد آن کند و باعث عفونت شود.

جریان نفاس که نشانهٔ آن است که پوشش دیوارهٔ رحم در حال بهبود است، می‌تواند از سه تا هشت هفته ادامه داشته باشد. وقتی جریان نفاس دیگر به رنگ قرمز روشن نیست، نشانهٔ آن است که بهبود در حال اتمام است و احتمالاً انجام رابطهٔ جنسی ایمن است. با این حال، اگر هنوز در حال بهبود از یک اپیزیاتومی یا پارگی واژن هستید، باید باز هم بیشتر منتظر بمانید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید