نوزاد در هر روز باید چند بار مدفوع کند؟

نوزاد در هر روز باید چند بار مدفوع کند؟

یک نوزاد می‌تواند در روز هشت تا ۱۰ بار هم دفع داشته باشد اما تا زمانی که حداقل یک بار دفع را دارد احتمالاً مشکلی ندارد.

همچنین گذراندن یک روز بدون دفع هم احتمالاً جایی برای نگرانی نیست. تا وقتی فرزندتان خوب شیر می‌خورد و در شبانه‌روز پنج یا شش پوشک را خیس می‌کند، احتمالاً شیر کافی دریافت می‌کند. اگر او احساس ناراحتی پیدا کرده یا شکمش به طور مداوم ورم کرده است، شاید در عملکرد روده به کمی کمک نیاز داشته باشد و شما باید با پزشک اطفال در این مورد صحبت کنید.

در روزهای اول تولد، مدفوع نوزاد غلیظ و سیاه‌رنگ یا سبزرنگ است. این ناشی از ماده‌ای است که مکونیوم نامیده می‌شود و در طول بارداری در روده‌های او جمع شده است. وقتی نوزاد شروع به شیر خوردن می‌کند و روده‌هایش به کار می‌افتد، دفع مکونیوم را متوقف می‌کند و مدفوعش کم‌کم زردرنگ می‌شود. غیرمعمول نیست که مدفوع یک کودک در برخی روزها تغییر کند. رنگ مدفوع می‌تواند با چیزهای مختلفی ارتباط داشته باشد از جمله چیزهایی که مادر می‌خورد، سطح آب بدن کودک و اگر شیر خشک می‌خورد، نوع شیر خشک و دفعات شیر خشک خوردنش نیز در این مورد تأثیرگذار است.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید