درست است که بارداری می‌تواند باعث مشکلات حافظه شود؟

درست است که بارداری می‌تواند باعث مشکلات حافظه شود؟

بسیاری از زنان باردار این‌طور فکر می‌کنند که برخی از پژوهش‌ها این تصور را تأیید می‌کنند و برخی دیگر آن را رد کرده‌اند.

در یک تحقیق، 14 پژوهش بین‌المللی که روی بیش از ۱۰۰۰ زن انجام شده بود مرور شد و به این نتیجه رسید که حافظه نه تنها در طول بارداری بلکه تا یک سال پس از تولد کودک هم دچار اختلال می‌شود. طبق این پژوهش تأثیری که بارداری روی حافظه دارد جزئی است و بیشتر مربوط به تکالیف حافظه‌ای جدید یا دشوار مثل انجام چند کار همزمان است تا تکالیف روتین حافظه. همچنین فراموشکاری ناشی از بارداری می‌تواند ناشی از تغییرات هورمونی، مختل شدن برنامهٔ روتین زندگی، کمبود خواب یا تنها مشغولیت به چیزی باشد.

با این حال، در پژوهش دیگری که در سال ۲۰۰۸ انجام شد، مشخص شد که زنان باردار در تست‌های منطق و حافظه همان نمره‌هایی را به دست آوردند که قبل از بارداری کسب کرده بودند. نمره‌های آنها با زنانی که باردار نبودند یکسان بود. در یک پژوهش وسیع و درازمدت که در سال ۲۰۱۰ انجام شد هم تفاوتی بین توانایی‌های شناختی زنان قبل از بارداری، ‌در طول بارداری و بعد از آن یافت نشد.

در حال حاضر هنوز مشخص نیست که آیا بارداری و فراموشکاری با هم ارتباطی دارند یا نه اما پژوهش‌ها هنوز ادامه دارد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید