جنین تکان نمی‌خورد، آیا ممکن است مرده باشد؟

جنین تکان نمی‌خورد، آیا ممکن است مرده باشد؟

این احتمال بسیار کم است. اما حتماً با پزشک خود تماس بگیرید.
حرکات جنین، از هفتۀ ۱۶ به بعد معمولاً قابل حس است. البته اگر تا هفتۀ ۲۵ هم حرکات جنین را حس نکنید، باز هم طبیعی است. از هفتۀ ۲۵ به بعد، حس نکردن حرکات جنین طبیعی نیست و حتماً باید به پزشک مراجعه کنید تا صدای قلب جنین شنیده شود.
جنین شما الگوی حرکتی مختص خود را دارد که باید با آن آشنا باشید و وضعیت او را با خودش بسنجید. هر زمان که شک به کاهش حرکت یا حرکت نکردن جنین داشتید، دو ساعت به پهلوی چپ دراز بکشید و به حرکات جنین خود توجه کنید. اگر طی این دو ساعت، تعداد حرکات جنین کمتر از ۱۰ حرکت بود، حتماً پزشک خود را مطلع سازید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید