به کدام کودکان نباید شیر مادر داد؟

به کدام کودکان نباید شیر مادر داد؟

تغذيهٔ انحصارى با شير مادر الگوى طبيعى تغذيه برای بیشتر شيرخواران است و فقط در تعداد كمى از شيرخواران ممكن است به دلايل پزشكى جايگزين شير مادر به طور كمكى يا كامل لازم باشد. اما قبل از هر تصميمى در مورد تغذيهٔ شيرخوارتان به مراكز بهداشتى درمانى یا پزشک کودک مراجعه كنيد و هرگز با كوچک‌ترین مشكلى در شيردهى، شیر خشک را خودسرانه شروع نكنيد.

در تعداد بسيار كمى از شيرخواران كه با نقص‌های متابوليكى نادر مثل بيمارى گالاكتوزمى متولد می‌شوند، نبايد شير مادر و يا هر نوع شیر مصنوعی یا همان شير خشک معمولى را دريافت كنند، بلکه بايد شيرخوار با شير خشک مخصوص تغذيه شود و در شيرخواران مبتلا به بيمارى فنیل کتونوری نیز تغذيهٔ نسبى با شير مادر همراه با شير خشک مخصوص اين بيمارى تحت نظر مداوم پزشک توصيه می‌شود.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید