به جای استفاده از یک «وقفهٔ تربیتی» برای کودک چه کار می‌توان کرد؟

به جای استفاده از یک «وقفهٔ تربیتی» برای کودک چه کار می‌توان کرد؟

به جای وقفه دادن به کودک نوپا، اغلب اوقات بهترین راه برای کمک این است که او را از وضعیت و شرایطی که باعث ایجاد مشکل شده است یا می‌رود که مشکل ایجاد کند خارج کنید. به این روش، «همراهی» می‌گویند. به عنوان مثال:

  • اگر کودک شما در یک مهمانی واقعاً دارد اذیت می‌کند، با او به حیاط بروید و کمی بازی کنید.
  • اگر در گروه بازی خود بچه‌های دیگر را می‌زند یا هل می‌دهد، می‌توانید او را به خانه ببرید.
  • اگر نمی‌تواند آرام و بی‌دردسر کنار شما راه برود، او را کمی بغل کنید.

این روش‌ها با یک وقفهٔ تربیتی کامل و رسمی یکسان نیستند، زیرا به جای اینکه کودک تبعید شود تا با احساسات غیرقابل کنترلش تنها بماند، او را به شما نزدیک و از کنترل آرام شما بهره‌مند می‌کند تا این احساسات فروکش کنند. پس آن را نه به عنوان یک «وقفه‌»، بلکه به عنوان یک «همراهی» در نظر بگیرید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید