بهترین برنامهٔ شیردهی به نوزاد چیست؟

بهترین برنامهٔ شیردهی به نوزاد چیست؟

شیردهی به کودک طبق یک برنامهٔ دقیق ممکن است دریافت تمام غذایی‌ای را که کودک برای رشدش نیاز دارد مشکل کند. به جای تنظیم برنامه‌، بهتر است اجازه دهید نوزادتان هر وقت که می‌خواهد شیر بخورد.

شیر مادر به طور ویژه برای رشد فیزیکی، عصب‌شناختی و عاطفی کودکتان آماده شده است. نیاز او به کالری بسته به جهش‌های رشد و میزان تحرک او مرتب تغییر می‌کند و فقط اوست که می‌داند به چه چیزی نیاز دارد و چه زمانی به آن نیاز دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که کودکان، اگر اجازهٔ دسترسی مرتب و بدون محدودیت به سینهٔ مادر را داشته باشند، یک توانایی درونی برای تأمین نیازهای تغذیه‌ای خود دارند.

بهترین کار این است که سرنخ‌های رفتاری کودک را بشناسید تا بفهمید که چه زمانی به شیر خوردن نیاز دارد، مثل ایجاد صدای مکیدن، دهان‌گردی یعنی وقتی کودک سر یا دهانش را در جست‌وجوی نوک سینه می‌چرخاند، مکیدن انگشتان، مشت یا مچ دست‌هایش.

گریه‌ کردن از آخرین نشانه‌های گرسنگی است و به معنای آن است که شاید شما به نشانه‌های قبلی گرسنگی توجهی نکرده‌اید، البته کودکان به دلایلی غیر از گرسنگی هم به شیر خوردن نیاز دارند. آخر اینکه تماس فیزیکی با شما و مکیدن سینهٔ مادر، رشد عاطفی کودک را هم افزایش می‌دهند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید