برای زایمان به کدام بیمارستان مراجعه کنم؟

برای زایمان به کدام بیمارستان مراجعه کنم؟

به بیمارستانی که برای شرایط شما مجهز باشد. برای انتخاب بیمارستان می‌توانید ابتدا با پزشک خود مشورت کنید. اگر می‌خواهید پزشکی که در طول بارداری مراقبت از شما را بر عهده داشته است، زایمان شما را هم انجام دهد، پس احتمالاً بیمارستانی انتخاب می‌کنید که پزشکتان معرفی کرده است. درصورتی‌که بارداری یک مادر، بارداری پرخطر است، باید بیمارستانی را انتخاب کند که برای شرایط یک بارداری پرخطر، امکانات و پزشک‌های متخصص دارد. همچنین این مادران باید به بیمارستانی مراجعه کنند که دارای بخش جراحی زنان، nicu و پزشک متخصص نوزادان باشد.

در شرایطی که بارداری شما یک بارداری معمولی باشد، بهتر است بیمارستانی را انتخاب کنید که به محل زندگی شما نزدیک باشد و بتوانید در مواقع ضروری به آن مراجعه کنید. بهتر است لیستی از بیمارستان‌های اطرافتان تهیه کنید، تلفن را بردارید و از آنها در مورد بیمه‌های طرف قرارداد، امکانات زایمان بدون ‌درد، امکانات سزارین، امکان حضور همسر هنگام زایمان و حضور مامای همراه از آنها سؤال کنید. همچنین اگر تحت پوشش بیمۀ خاصی نیستید، راجع به دریافت کمک‌هزینه یا بیمۀ سلامت نیز بپرسید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید