با وجود بخیه می‌توانم بعد از زایمان رابطهٔ جنسی داشته باشم؟

با وجود بخیه می‌توانم بعد از زایمان رابطهٔ جنسی داشته باشم؟

بهبود پارگی واژن،‌ پارگی مقعد یا اپیزیاتومی که نیازمند بخیه بوده است،‌ با توجه به میزان جراحت می‌تواند سه هفته یا بیشتر طول بکشد. اگر رابطهٔ جنسی را خیلی زود شروع کنید، نه تنها باعث درد می‌شود، بلکه می‌تواند در بهبود زخم اختلال ایجاد کند و شاید باعث پارگی‌ای شود که نیازمند یک جراحی دیگر باشد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید